Rimbo Grande utvecklar och saluför svenska modeller i små serier. Främst inriktar vi oss på svenskt trefotasmalspår, men som Du märker finns det även husbyggsatser och tillbehör samt en hel del modeller för den som bygger normalspår. I första hand gör vi modeller efter förebilder med utgångspunkt från vårt eget intresse.

Från början levererade vi bara etsplåtar, vilka byggaren fick komplettera med erforderliga delar på egen hand. Genom att vi ständigt har sökt utveckla vårt sortiment och vara lyhörda för våra kunders önskemål har den mj-intresserade en hel del roligt att välja på. I och med detta började vi även erbjuda kompletta byggsatser. Detta har vi sett som ett naturligt steg, då många nödvändiga komponenter är svåra att få tag på i den vanliga hobbyhandeln.

En konsekvens av detta är att vi har varit tvungna att specialtillverka många av delarna. Det har inneburit att vi har fått fler leverantörer, och vi har därför svårare att ha samtliga artiklar i lager hela tiden. Det innebär också att vissa artiklar kan ta slut, och det är inte säkert att de kommer att tas upp igen. Har en artikel tagit slut går det bra att anmäla intresse för denna. När tillräckligt många har gjort samma sak finns möjligheten att det går att ta fram artikeln igen.

Bland våra produkter hittar Du först och främst alla våra egna modeller. Sedan kommer avdelningen med byggdelar som ständigt utökas. Nytt är “Nollan-avdelningen” och avdelningen med komplementartiklar. Med komplementartiklar menar vi artiklar från andra tillverkare och som i första hand är nyttiga tillbehör till våra modeller eller användbara för schratchbyggaren. Dessutom finns det diverse nyttiga kringprodukter som kan vara svåra att hitta på annat håll. Vi kommer att bygga ut detta sortiment succesivt.

Verksamheten bedrivs helt och hållet på fritiden, vilket ibland kan innebära vissa begränsningar. Du når oss enbart på kvällstid och helger. Ambitionen är dock alltid att ge snabb och bra service.