• I3 med bromshytt

I3 med bromshytt


Denna vagntyp var en SJ standardvagn som levererades av en mängd olika verkstäder från 1898 och ett antal år in på 1900-talet. Förutom SJ var även en hel del enskilda järnvägar (EJ) mottagare av denna vagntyp, till stor del tack vare samtrafiken mellan de enskilda banorna och SJ. Denna tvingade de enskilda banorna att hålla med likvärdiga vagnar så att man skulle slippa betala vagnhyra för att använda SJs vagnar.

Till SJ levererades sammanlagt 1697 I3-vagnar, varav 1276 obromsade och 421 bromsade vagnar. År 1921 littrerades  vagnarna om till litt Is. Under åren 1923 till 1936 byggdes 1583 Is om till Os. Det största ombyggnadsåret var 1932 då 319 vagnar blev ombyggda. Övriga Is-vagnar byggdes under samma tid om till NN3-vagnar eller slopades. Den sista SJ Is-vagnen byggdes om 1936 och därefter var det bara privatbanor och vagnuthyrningsbolagen som hade I3-vagnar kvar.


 


I slutet på 1930-talet avvecklades de olika  vagnuthyrningsbolagen och vagnarna såldes till olika privatbanor. I samband med att merparten av de enskilda järnvägarna förstatligades under 1940-talet fick SJ återigen vagnar av I3-typ. Dessa littrerades  Is i likhet med omlittreringen från 1921 och många av dem kom att byggas om till litt Os. Variationen bland de övertagna Is-vagnarna var stor. Det innebar att alla inte var identiska med den usprungliga I3-typen. Vagnarna användes i trafik in på 1950-talet, varefter de minskade snabbt i antal.

Komplett byggsats med etsplåt, gjutdelar, stjärnekerhjul, dekaler m.m.

I3 med bromshytt

  • Artikelnummer: 3509
  • Tillgänglighet: I lager
  • 610.00 kr

  • Exkl moms: 488.00 kr

Taggar: I3, bromshytt